„Ако искаме скок в резултатите, първо трябва да направим скок в мисленето..."

Скокът в мисленето се учи. Ако искаме успехите, за които мечтаем, трябва да се подготвим за тях. Така, както ако искаме да си построим къща, трябва да се погрижим да осигурим материали и всеки ден да слагаме поне по една тухла. Без да имаме целта в главата си, дори всеки ден да намираме по една тухла, само ще я разнасяме, без да знаем какво да я правим и къде да я сложим.

Обучението е целенасочена подготовка за резултатите, които искаме.

Да печелим добре, да работим нещо, което ни ентусиазира и ни носи признанието на другите, да се разбираме с близките си, да ни слушат децата ни, да се справят лесно в училище, да имаме достатъчно свободно време, за да пътуваме и да се забавляваме...

Как обучението ни помага да постигаме желаните резултати?

На първо място, като ни помага да формулираме точно каква промяна искаме в сравнение със сегашното положение, и какви средства ни трябват, за да го постигнем. Обучение за възрастни: Искам да си разпределяме по-добре работата и колегите ми да поемат наравно с мен, за да имам време да върша качествено моите задачи.

Обучение за деца: Искам детето ми да учи бързо и самостоятелно и да има самочувствие, че може да се справя отлично в училище.

На второ място, обучението ни дава знанията и уменията, от които имаме нужда, за да постигнем желаните резултати.

Обучение за възрастни: Много съм доволен, че вече мога само с няколко подходящи въпроса да получавам за 5 минути цялата информация, която ми е нужна от колегите ми. Новият метод за съвместно планиране на работата и текущо споделяне на информация ми помага да се концентрирам спокойно върху собствените ми задължения.

Обучение за деца: Упражненията за концентрация и бързо запомняне помагат на сина ми да си пише домашните два пъти по-бързо, да има самочувствие, че се справя успешно в училище и да му остава време за игра.

На трето място, обучението дава защитена среда, в която да се упражнят уменията, които искаме да придобием.

Какво всъщност представлява обучението?

Обучението е процес на придобиване на знания и умения чрез подходящо поднесена информация, приложена в практически упражнения. В класическия модел на обучение  има преподавател и обучаващ се. Има цели, задачи, срокове, учебни дейности. И разбира се, измерване на целените резултати.

На какво учи обучението?

Обучението може да е основно - за усвояване на знания и умения за дадена образователна степен, специалност или професия, или надграждащо/допълващо - за усвояване на конкретно практическо умение - напр. по чужд език, изкуства, спорт, работа с компютри или специални програми. При възрастните надграждащото обучение е прието да се нарича и „продължаващо", или „учене през целия живот".

Как се планира и провежда едно ефективно обучение?

За да даде едно обучение резултатите, за които се прави, то трябва да е отлично планирано, подготвено и проведено. Една от най-добрите и доказани системи за обучения по света, предвижда обучението да включва следните етапи: 1. Оценка на нуждите, 2. Планиране на целите и дейностите, 3. Разработване на материалите, 4. Провеждане на обучението, 5. Оценка на резултатите от обучението.

Къде?

Обучението може да се провежда в учебни зали, дистанционно/електронно, или на мястото на работа.

С кого?

Обучението може да се провежда индивидуално, в малки или по-големи групи.

С какви учебни средства?

Тъй като хората научават чрез всички сетива, най-ефективните обучения ангажират и слуховото и зрителното и кинестетичното възприемане. Това става чрез писмени материали, аудиовизуални средства, пауър пойнт презентации, както и чрез различни видове упражнения за групова и самостоятелна работа, които изискват от обучаващите се да участват активно. Отлични резултати дава съчетанието на разнообразни учебни методи в едно обучение - презентации, дискусии, филми, тестове, рисунки, казуси, ролеви игри.

Как се придобиват трайни практически умения?

Един от най-добрите подходи за придобиване на трайни практически умения чрез обучение е активното включване на участника в симулирани ситуации, упражнения и игри, в които да упражни на практика желаното умение. Този подход е известен като „учене чрез правене". Голямата му ефективност се базира на научно доказания механизъм на научаване, според който хората запомнят 10% от прочетеното, 20% от чутото, 30% от видяното, 50% от чутото и видяното, 70% от чутото, видяното и казаното и 90% от чутото, видяното, казаното и направеното!

На кого помага обучението?

„Докато дишам, надявам се"..., са казвали древните римляни. В нашия опит сме обучавали  от                  най-малките, току-що започващи училище деца, до зрели хора, преминали традиционната възраст за пенсиониране.

Какво е общото в обученията за деца и възрастни?

Обученията за възрастни и деца са различават по използваните методи за научаване и мотивиране, но имат нещо общо - и децата и възрастните еднакво се радват на това, че умеят нещо повече и, че постигат високи резултати. Това им носи самочувствие и усещане за успех. Затова ефективните обучения за деца и възрастни се основават както на ясна логическа структура с предварително зададени учебни цели, и методи, стимулиращи запомнянето, така и на поощрение за всеки постигнат резултат.

Как да изберете най-подходящото обучение за Вас или Вашето дете?

Обучението, от което ще получите реална полза и резултатите, които искате, има няколко характеристики, които лесно ще разпознаете:

  1. Практическа насоченост - работа за придобиването на желаните практически умения
  2. Предварително определени учебни цели - уменията, които ще имате след обучението
  3. Разнообразни учебни методи, основани на активното участие на обучаващите се и водещи до трайно запомняне
  4. Компетентни и всеотдайни преподаватели, които да направят ученето интересно и ентусиазиращо
  5. Пряка приложимост в сферата, за която е предназначено да подготвя
  6. Подобрени резултати в сферата на подготовка
  7. Съобразяване с Вашите нужди, съответно нуждите на детето.

Всеки ден научаваме по нещо ново. Направете ученето с цел - и ще получите резултатите, към които се стремите.

Обучение за деца