Ускорено обучение

Печат ПДФ

Ускореното обучение

Ускореното обучение владее различни и ефикасни методи и техники за развитие на интелекта. То се характеризира с усвояване на дадена материя, но за по-кратък период от време. Важните открития са на д-р Георги Лозанов, който основава науката Сугестология през 70-те години на XX век.

Тя в значителна степен допринася в областта на ускореното обучение и в частност ускорено чуждоезиково обучение и разработените в Русия методи за скоростно четене. Чрез разработената от Лозанов програма се усвояват между 80 и 300 думи всеки ден и след преминаване на едномесечен курс даденият човек говори чуждия език на ниво напреднал.

Приятното ускорено обучение

Интересен е факта, че в основата на метода е слушането на класическа музика в определен такт и стоенето в удобна, отпусната поза на тялото, чрез което се достига "състояние алфа" (състояние на релаксираща будност). Тогава мозъкът може да възприеме и запомни многократно по-големи количества информация. Ето това е един от плюсовете на този вид обучение, който е масово предпочитан от желаещите да научат език.

Обучение за деца