Виртуално Обучение

Печат ПДФ

Виртуалното Обучение

Виртуално обучение е вида обучение, което се осъществява в Интернет средата.

Учащите и преподавателите в процеса и дейностите на обучението не са разположени „лице в лице”, а той протича в среда, при която те са разделени по време и място.

Обученията проведени по-такъв начин дават възможност за справяне с проблема с информационното пренасищане. Така то вече е насочено към отстраняване на ненужните и синтезиране на най-важните елементи, които изграждат една познавателна среда. При интернет обучението, при което е характерно ползване на съвременните информационни и комуникационни технологии с компютърното обучение, връзката не е стандартна („обучаем — преподавател“).

Тя се променя на обучаем - система - преподавател, а двупосочността на връзката се запазва в общия случай. Базираното във виртуалната среда обучение осигурява на обучаемите, нова възможност и метод за обучение. Тук вече не се изисква обучаемите и преподаватели да присъстват по едно и също време.

За виртуалното обучение са необходими

Необходимите за обучаемите се личности при провеждането на дейностите, свързани с уеб-базирано виртуално обучение, се свежда до притежание на компютър, уеб браузър и интернет връзка. В страните, в които секторът на информационните технологии не е достатъчно добре развит се открива и един от основните недостатъци на уеб-базираното виртуално обучение.

В тези страни е голяма нуждата от обучени специалисти, които трябва да го разпространяват и вършат дейностите по неговото организиране и провеждане. Нужно е и техническо оборудване, което да осигури възможността за провеждането на уеб-базирано виртуално обучение. Сред недостатъците на уеб-базираното виртуално обучение, обикновено е липса на пряк контакт с учащия. Поради тази причина съществува възможност да се получи неправилно разбиране на учебното съдържание.

Тук е момента да се отбележи, че за да не се стига до подобни ситуации, ефективно трябва да се приложат разнообразни методи за електронна комуникация.

Обучение за деца