Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 4043
2 Международно обучение 3911
3 Гъвкаво обучение 3949
4 Активно обучение 3909
5 Видове обучения 4583
6 Двуезично обучение 3708
7 Ускорено обучение 3905
8 Разпределено обучение 3851
9 Онлайн Обучение 3808
10 Компютърно базирано обучение 3511
11 Виртуално Обучение 3881
12 Интегрирано обучение 3662
13 Дистанционно обучение 3547

Обучение за деца