Дати на изпитите за НВО след седми клас през 2016г.

Печат ПДФ

Изпити след седми клас:

ІV клас

Български език и литература 09 май 2016 г.

Математика 10 май 2016 г.

Човекът и обществото 12 май 2016 г.

Човекът и природата 13 май 2016 г.

VІІ клас

Български език и литература 26 май 2016 г.

Математика 27 май 2016 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 01 юни 2016 г.

Чужди езици 02 юни 2016 г.

КОО „Природни науки и екология” 03 юни 2016 г.

VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език

Чужд език 20 юни 2016 г.

Публикувана е и проектозаповедта за определяне на графика на дейностите при кандидатстване в гимназиите с прием след VII клас.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 5–11.05.2016 г. вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на

способностите - до 13.05.2016 г. вкл.

Провеждане на тестове по:

български език и литература - 26.05.2016 г.

математика - 27.05.2016 г.

Обявяване на резултатите от тестовете - до 9.06.2016 г. вкл.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

изобразително изкуство - 2.06.2016 г.•

музика - 3.06.2016 г.•

хореография - 6.06.2016 г.•

спорт - 31.05.–1.06.2016 г. вкл.•

 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите - до 9.06.2016 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 10.06.–13.07.2016 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици - 16.06.–21.06.2016 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 27.06.2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на

класиране - 28.06. – 30.06.2016 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 4.07.2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 5.–7.07.2016 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 08.07.2016 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.–13.07.2016 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 15.07.2016 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.–19.07.2016 г. вкл.

Обучение за деца