Какво е медиацията?

 • Начин да разрешите добронамерено възникнали разногласия или спор - с помощта на неутрален помощник, който да ви помогне да се изслушате и да намерите начин да удовлетворите нуждите на всеки от участниците в спора.

В кои случаи може да помогне медиацията?

 1. В отношенията родители-деца
 2. При спор в семейството
 3. В отношенията родители-деца-учител-училище

Медиацията може да се използва за разрешаването на всякакви видове спорове, по които страните искат да уредят отношенията си по приемлив за всички начин като намалят до минимум стреса от конфликта, и намерят възможно най-доброто решение.

Какви ползи дава медиацията на участниците?

Медиацията дава на участниците в спора възможност:

 1. да решат спора така, както според тях е най-справедливо, честно и благоприятно за участниците в него,
 2. да преодолеят конфликта по възможно най-бързия начин,
 3. да си спестят времето и напрежението, свързани с поддържането на конфликта,
 4. да запазят и продължат отношенията, засегнати от спора,
 5. да запазят в тайна обстоятелствата, свързани с конфликта,

Какъв е методът на медиацията?

Медиацията в отношенията деца-родители-училище-учители е изключително мек и дипломатичен способ да се преодолеят възникнали конфликти.

В максимална степен създава условия за:

 1. предпазване на детската психика от последиците на конфликта, и за
 2. намиране на решения, възможно най-близките до нуждите на участниците в конфликта.

Как помага медиацията да се реши спора?

Медиаторът е важен помощник за страните. Той осигурява:

 1. спорните въпроси да се обсъдят в добронамерена среда,
 2. страните да могат да се чуят - всяка от тях може да говори спокойно и без прекъсване, и да изрази това, което я е ядосало, и това, което иска,
 3. да се спазват ясни правила и уважителен тон при водене на разговора
 4. да се обсъждат открито спорните въпроси
 5. да се изразят и обсъдят истинските потребности на страните - да получат признание, уважение, внимание, сигурност, и т.н.,
 6. да се потърси къде съвпадат нуждите на страните,
 7. да се обсъдят различни творчески решения в полза на страните,
 8. да преценят плюсовете и минусите на всеки изход от ситуацията,
 9. да се избере най-приемливото за всички участници в спора решения, което отговаря на поне една от нуждите на всеки участник в спора.

Уважението към нуждите на всеки участник прави решенията, постигнати в медиацията, трайни и води до реално подобряване на отношенията на участниците в нея!!!

Какви са най-важните принципи на медиацията?

 1. Доброволност. Медиацията започва и продължава, докато всички страни по спора са съгласни да решат проблема с този метод. Във всеки момент спорещите са свободни да я прекратят.
 2. Поверителност. Медиаторът е длъжен да пази в тайна всичко, което страните му казват. Той може да предава информация от едната страна на другата, само, ако има разрешение за това от страната, от която излиза информацията.
 3. Равнопоставеност. Медиаторът се отнася към всички спорещи с еднакво уважение и им осигурява равни възможности да участват в медиацията
 4. Неутралност и безпристрастност. Медиаторът трябва бъде независим и да не взема ничия страна, както и да не взема решение по спора.

Кой е медиаторът и какво прави?

 1. Медиаторът е квалифициран специалист в сферата на разрешаването на спорове.
 2. Неутрален и независим е - не е свързан с конкретния спор и не дава съвети за решаването му,
 3. Преминал е специално практическо обучение и е вписан в Единния регистър на медиаторите при Министъра на правосъдието.
 4. Умее да направлява общуването така, че спорещите участници да преодолеят напрежението между тях и да разговарят по спорните въпроси открито, да се насочат от това, на което настояват, към това, което всъщност е важно за тях.

Напр. родителите на ученик, който е пострадал при сблъсък с друг ученик на пръв поглед може да твърдят, че искат възмездие и наказание за другия ученик, но за тях всъщност е важно да осигурят безопасност на детето си - и ако могат да се разберат заедно с родителите на нападналия ученик и ръководството на училището за общи мерки,  които да подобрят поведението и на двете деца, това би посрещнало в голяма степен действителните им нужди.

При медиацията между връстници е практика медиаторът да е ученик, на възраст близка до тази на спорещите.

Какво не прави медиаторът?

 1. Не взема решение по спора вместо страните, а мопага на страните сами да намерят най-доброто за тях решение,
 2. Не търси кой е виновен за миналото, а насочва страните към това какво искат да се случи в бъдеще,
 3. Не взема страна, не дава (правни) съвети и становища по спора, помага за воденето на разговора, без да определя изхода от него.
 4. Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при медиацията разговори.

Как протичат срещите по медиация?

 1. Медиацията се провежда в поредица от срещи между медиатора и участниците в спора.
 2. Те може да са общи - между медиатора и всички страни, или отделни - между медиатора и една от страните.
 3. Решението, с което завършва медиацията, се взема на обща среща, на която участват всички страни. На нея те обсъждат възможните решения и избират това, което сметнат за най-приемливо.
 4. Срещите са поверителни, медиаторът може да разкрива информация само със съгласието на страната, която я е дала.
 5. В началото медиаторът разяснява на страните какво представлява процедурата и договаря заедно с тях правила за провеждането й.
 6. Страните разказват една по една за проблема,
 7. Медиаторът задава въпроси - за да изясни случая, да очертае съгласията и несъгласията, да насочи страните към това, което е важно за тях, както и към бъдещето. (Какво се случи? Как ви се отрази това? Какво си помислихте? Как се почувствахте? В тази ситуация кое е най-важно за вас? Защо? Как би изглеждало най-доброто/най-справедливото решение според вас? Има ли и други възможни решения?, и т.н.)
 8. Медиаторът търси и очертава общите неща между спорещите - напр. двама десетокласници, които са се сбили на двора и са счупили няколко стъкла, може да имат различни гледни точка за това е кой е виновен, но и двамата да искат да избегнат наказание от родителите или училището и да са готови да поправят вредите.
 9. Страните преценяват (в индивидуален разговор с медиатора) кое е най-важно за тях да защитят или получат при изхода от този спор, какво ще спечелят и какво ще загубят от всеки вариант за изход,
 10. Страните обсъждат няколко различни решения, и решават заедно кое е най-приемливо за тях - напр. да изпълнява поне по едно важно изискване на всяка от страните, да е най-реалистично и изпълнимо, да е по-добро от варианта, при който страните остават в конфликт.

В кой момент е подходящо да се обърнете към медиатор?

Във всеки момент, в който сметнете, че назряващ или назрял конфликт ви причинява неудобства, от които искате да излезете.

Какво да направите?

Обърнете се към медиатор и задайте въпросите си. Той ще ви помогне да прецените подходящо ли е да използвате медиация за вашия случай.

Ако имате въпроси и смятате, че медиацията може да Ви помогне, свържете се с нас, или прегледайте секция Провеждане на медиация, и следвайте описаните стъпки.

За информация и записване на час за медиация - 0898 679 332 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Обучение за деца