Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 4275
2 Международно обучение 4162
3 Гъвкаво обучение 4203
4 Активно обучение 4136
5 Видове обучения 4803
6 Двуезично обучение 3919
7 Ускорено обучение 4116
8 Разпределено обучение 4066
9 Онлайн Обучение 4013
10 Компютърно базирано обучение 3720
11 Виртуално Обучение 4088
12 Интегрирано обучение 3855
13 Дистанционно обучение 3742

Обучение за деца